Aktualności

WAŻNE!

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Decyzją nr 94/18, wobec obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, zatwierdziło nowy wzór DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ; Wzór Deklaracji Członkowskiej można pobrać poniżej.

Decyzj nr 94/18 + klauzula informacyjna

Deklaracja przynależności do NSZZ Solidarność Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach


Proszę Członków Naszej Komisji Zakładowej o złożenie do mnie wniosków o wydanie elektronicznej legitymacji związkowej.Jednocześnie z tym wnioskiem proszę o przesłanie wniosku o kartę rabatową na stacjach Lotos  (rabat 10gr).
Chciałam też przypomnieć, iż członkowie naszego związku mogą w czwartki i piątki w godzinach 15.30-17.15 skorzystać z bezpłatnej porady prawnika w siedzibie naszego oddziału przy ulicy Kilińskiego 15.


Jeśli ktoś zdecyduje się na przynależność do Naszego Związku, możne równocześnie z deklaracją wypełnić wnioski o legitymację i kartę rabatową


Dokumenty proszę przesłać lub dostarczyć:
Małgorzata Wyrzykowska
UPH Siedlce
Katedra Ekologii Rolniczej
Prusa 14, pokój 102
Siedlce
,, (...) wydyskutowana Ustawa i szeroko konsultowana wymaga juz 160 +
50 poprawek w ostatnim tygodniu , tuz przed II czytaniem Sejmowym.
Na razie zapowiedziano, ze wszystko bedzie sie dzialo w pospiechu w
czwartek i piatek ( 14 i 15 VI)''

Się dzieje:

1.Omowienie 50 nowych poprawek

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-06-12/resort-nauki-chce-wprowadzic-50-poprawek-do-projektu-ustawy-o-szkolnictwie/

2 Ciekawe wypowiedzi internetowe

https://wpolityce.pl/polityka/399141-prof-polak-ustawa-gowina-masakruje-tradycje-akademicka-profesorowie-staja-sie-producentami-punktow

https://wpolityce.pl/polityka/398953-nasz-wywiad-prof-bartyzel-o-reformie-gowina-to-katastrofa-proba-leczenia-polskiej-nauki-smiertelna-trucizna

https://wpolityce.pl/polityka/399246-nasz-wywiad-prof-waldemar-paruch-ustawa-20-bardzo-mocno-ewoluowala-wprowadzono-zmiany-istotne-nie-kosmetyczne

3. O strajku w Krakowie

https://wpolityce.pl/polityka/398748-studenci-uj-rozpoczeli-protest-przeciwko-reformie-ministra-gowina-chcemy-transparentnego-systemu

Wolne Dni Akademii - cały tekst

(...)

Chcemy uniwersytetu, czyli dobra wspólnego - gwarantującego wolność nauki i dostęp do dobrej edukacji wyższej, niezależnie od miejsca zamieszkania. Nie chcemy władzy uczelnianej oligarchii – otwartej na partyjne wpływy, uzależniającej nas od politycznych zamówień władzy. Dlatego żądamy:

 1. Demokratyzacji uczelni. Gwarantowanych w ustawie wyborów naszych przedstawicieli do wszystkich organów decyzyjnych i kierowniczych oraz zwiększenia standardów demokratycznych przy wyborach rektorskich,
 2. Pozbawienia rady uczelni prawa do przedstawiania kandydatów na rektora i ustalania strategii uczelni,
 3. Utrzymania struktury wydziałowej. Utrzymania istnienia struktury wydziałowej na poziomie ustawy,
 4. Uczelni bez polityków. Zaprzestania ataków na autonomię nauki i zabezpieczenia wolność badań przed stronniczą konstrukcją programów grantowych oraz ingerencjami politycznymi,
 5. Gwarancji transparentności. Zagwarantowania szerokiego dostępu do informacji publicznej oraz transparentności decyzji finansowych i administracyjnych w obrębie uniwersytetu,
 6. Zwiększenia finansowania. Zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego (w sumie min. do 2% PKB z budżetu państwa) w ciągu najbliższych lat,
 7. Zapewnienia godnych warunków socjalnych. Upowszechnienia i waloryzacji stypendiów socjalnych i naukowych na wszystkich szczeblach kształcenia oraz ulepszenia infrastruktury: akademików i Domów Pracownika Naukowego, tak by zniwelować socjalne bariery w dostępie do kształcenia i kariery akademickiej,
 8. Wzmocnienia praw pracowniczych. Zapewnienia godnych warunków pracy przez wprowadzenie zbiorowego układu pracy z możliwością podjęcia strajku całej branży względem postanowień ministerstwa oraz związków rektorów,
 9. Gwarancji publikowania w języku polskim. Twardych gwarancji dla możliwości prowadzenia i publikowania badań w języku polskim w humanistyce i naukach społecznych,
 10. Sprzeciw wobec centralizacji. Zaprzestania uderzania w interes regionów i wycofania się z przepisów ustawy umożliwiających degradację naukową i finansową uczelni regionalnych oraz otwarcia ścieżek kariery naukowej - tak, aby awans był dostępny nie tylko dla wielkomiejskich elit, ale wszystkich zdolnych badaczy i badaczek,
 11. Zmiany art. 124 p. 5. Żądamy, by wygasanie umowy o prace z pracownikiem akademickim następowało w przypadku prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne.
(..)